βαρυσυμφορωτάτας

βαρυσυμφορωτάτᾱς , βαρυσύμφορος
weighed down by ill-luck
fem acc superl pl
βαρυσυμφορωτάτᾱς , βαρυσύμφορος
weighed down by ill-luck
fem gen superl sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.